Geachte Relatie,

 

In de afgelopen 40 jaar heeft Dick Postma NIFA Technologies ontwikkeld tot wat Nifa vandaag is; een betrouwbare en klantgerichte organisatie gespecialiseerd in apparatuur en gebruiksartikelen passend binnen het brede kader van kunstmatige reproductie.

De ontwikkeling van de kunstmatige reproductie in vogelvlucht;

  • Bij het aantreden van Dick, eind jaren 70, was er eigenlijk alleen sprake van K.I. bij runderen.
  • In de jaren 80 werd in samenwerking met klanten en universiteiten een totaalconcept voor Varkens K.I. ontwikkeld.
  • De jaren 90 kenmerkten zich door de inrichting van grote aantallen K.I. Centra voor paarden. Terwijl tegelijkertijd de invulling voor Embryo Transplantatie vorm kreeg.
  • Gevolgd door de uitbouw van een Humane en Cryogene tak en een eerste inzet naar technieken als OPU en IVF.

Tevens is NIFA vanaf de beginperiode sterk betrokken geweest bij de leveringen van materialen met als toepassing het sexen van rundersperma. Om de krachten verder te bundelen is Nifa na overname in 2010 een volle dochter van IMV Technologies (hoofdkantoor in Frankrijk) geworden.

Hierdoor kwamen taken als keyaccountmanagement verder tot uiting. Kenmerkend voor Dick is zijn drive -naast focus op de klant- om oplossingen passend bij de klantvraag te vinden. Dankzij een perfect functionerend NIFA Team was er altijd de ruimte creatief te blijven en gaf dit de mogelijkheid om de productrange van NIFA zo verregaand door te kunnen ontwikkelen. Wat dat betreft een echte pionier….samen met zijn klanten.

Dick vond en vindt het belangrijk dat NIFA de klanten optimaal van informatie blijft voorzien en bovenal de gewenste producten op tijd levert. NIFA deed dat en blijft dat doen….ook als Dick op 31 mei de sleutel inlevert en het bedrijf overlaat aan het huidige NIFA Team. Voor vele klanten is Dick het gezicht van NIFA en toch is hij dat niet alleen, Janny is wellicht bij een aantal klanten nog beter bekend. U kunt natuurlijk op het hele team blijven rekenen.

 Belangrijk is ook dat het NIFA Team voorbereid is op het vertrek. Dick heeft sinds eind januari meer en meer aan het Team overgedragen en zijn “to-do-list” is vrijwel leeg. Met de komst van zijn opvolger (John Jansen) is het vertrouwen in een soepele voortzetting gewaarborgd. 

Het plan was om in de afgelopen maanden zoveel als mogelijk klanten te bezoeken en afscheid te nemen. Nuchterheid voorop, als gevolg van alle maatregelen was dit niet mogelijk en dus is het zoals het is.

Namens Dick bedanken wij U voor 40 mooie en intensieve jaren, bedankt voor uw vertrouwen. Het NIFA Team is er trots op met Dick samengewerkt te hebben en kijkt vol vertrouwen uit naar de continuering van de samenwerking met U.

 

Team Nifa Technologies

« Terug naar nieuwsoverzicht