voorwaarden

Deze website wordt u aangeboden door NIFA Technologies. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. NIFA Technologies is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. NIFA Technologies behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen aan te brengen. Aan NIFA Technologies toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven zullen worden opgenomen in het klantenbestand van NIFA Technologies. Dit bestand wordt niet aan derden beschikbaar gesteld.

Copyrights

Op de inhoud van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NIFA Technologies. U kunt contact opnemen met NIFA Technologies voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

Algemene Voorwaarden

Op alle met NIFA Technologies gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van NIFA Technologies van toepassing, welke wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden. Bekijk hier de algemene voorwaarden: algemene voorwaarden [PDF] & Leveringscondities [PDF]

Privacyverklaring

NIFA Technologies verwerkt gegevens die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan goed op de hoogte bent. Hoe NIFA Technologies hier mee omgaat is terug te lezen in de: Privacyverklaring[PDF]